آیا واجد شرایط هستید؟

انگلیسی بهتر

زندگی بهتردروس انگلیسی رایگان برای تازه واردین


راجع به پروگرام انگلیسی مهاجرین کلانسال (AMEP)

 • به الی 510 ساعت دروس انگلیسی رایگان و خدمات مواظبت اطفال رایگان (در صورت واجد شرایط بودن) دسترسی حاصل نمائید.
 • انگلیسی عملی را برای زندگی، کار و تحصیل در آسترالیا بخوانید.
 • طریقه دسترسی به خدمات دولتی و جامعه را بیاموزید.
 • با دوستان جدید که تازه وارد آسترالیا شده اند آشنا شوید.
 • برای کار یا تحصیل آماده شوید و زندگی آینده تانرا پلانگذاری کنید.


شرایط مستحق بودن

 • یک ویزه مهاجرتی معتبر در آسترالیا برایتان اعطا گردیده باشد. لطفاً خود را در ظرف مدت شش ماه بعد از دریافت مکتوب ویزه تان راجستر کنید.
 • دارنده یک ویزه خانواده، کارگرماهر، بشردوستانه، همسر یا مؤقت تائید شده باشید.*
 • انگلیسی را خوب صحبت/خوانده/نوشته کرده نتوانید یا ضرورت داشته باشید که انگلیسی تانرا تقویت کنید.
 • سن تان بالای 18 باشد. بعضی مهاجرین جوان بین سنین 15 الی 17 نیز ممکن است واجد شرایط باشند.

*لطفاً توجه نمائید که ویزه های مؤقت تائید شده شامل ویزه کار و تفریحی، ویزه رخصتی با کار یا ویزه توریستی نمی باشد.

گزینه های تحصیل انعطاف پذیر

 • بطور تمام وقت یا نیمه وقت در تمام نقاط کوینزلند تحصیل نمائید.
 • اگر نمی توانید بشکل تمام وقت تحصیل نمائید، از یک معلم خانگی داوطلب کمک دریافت کنید.
 • از طریق پروگرام تحصیل از راه دور بشکل آنلاین درس بخوانید.
 • AMEP تانرا در ظرف مدت پنج سال بعد از ورود تان به آسترالیا تکمیل کنید.


در صنف چه چیز ها را خواهم آموخت؟

 • در یک صنف انگلیسی مناسب سویه تان ثبت نام کنید.
 • در زمان تحصیل توسط کارمندان رابط (Liaison Officers) جامعه و کیس منیجر AMEP تان مساعدت شوید.
 • راجع به لسان، فرهنگ و رسوم محل کار بیاموزید.
 • در صورت داشتن تحصیلات کم یا مشکلاتی که بالای توانایی آموزش تان تاثیر گذار باشد، تدریس لسان انگلیسی اضافی را بطور رایگان دریافت کنید.\
 • در زمان آموختن لسان انگلیسی (درصورت واجد شرایط بودن) به خدمات مواظبت اطفال رایگان دسترسی داشته باشید.  
 • برای مصاحبه ها و نوشتن خلص سوانح تان آماده گی بگیرید.
 • الی 80 ساعت تجربه کاری را کسب کنید.

بروشور را دانلود کنید

چطور می توانم ثبت نام نمایم؟


Step 1

همین حالا بپرسید

یا

به تیل<فون
شماره (07) 3244 5488 زنگ بزنید

یا


به یکی از مراکز TAFE Queensland در محل تان مراجعه کنید.
 لطفاً پاسپورت و ویزه تانرا باخود داشته باشید.

اینجا را کلیک کنید
Step 2

یک امتحان سویه لسان انگلیسی را نزد کیس منیجر AMEP تان انجام دهید.
Step 3

کیس منیجر AMEP تان یک صنف مناسب را برای شما تعین خواهد کرد.

همین حالا راجع به صنوف انگلیسی پرسان کنید.