Xaq ma u leedahay?

Ingiriisi Wacan

Nolol Wacan


Casharada Ingiriisiga  oo lacag la'aan ah ee soo-galootiga cusub


Wax ku saabsan Barnaamijka Ingiriisiga Soo-galootiga Dadka Waaweyn

 • Helidda ilaa 510 saacadood oo ah casharro Ingiriisi ah oo lacag la’aan ah iyo childcare lacag la’aan ah (haddii loo xaq leeyahay)
 • Baro Ingiriisiga camaliga ah ee nolosha, shaqada iyo daraasadda Australia
 • Baro sida loo helo adeegyada dowladda iyo kuwa bulshada
 • Samee saaxiibo cusub kuwaas oo dhawaan yimid Australia
 • U-diyaargarow shaqo ama daraasad qorshaysana mustaqbalkaaga

 

Shuruudaha Ogolaanshaha

 • Waxaa lagu siiyey fiisada ku-soo-galidd Australia. Fadlan isku-diiwaangeli lix bilood gudahooda ka bilaabata helidda warqadda fiisadaada.
 • Waxaad haysataa fiisada qoyska, xirfadda, banii-adamnimada, xaaska ama fiisada ku-meel-gaarka la-ogolaaday.*
 • Inaadan ingiriisiga ku hadli karin/aqrin Karin/qori Karin ama u baahan tahay inaad kor-u-qaado Ingiriisigaaga.
 • Inaad jirto da’ ka weyn 18 sano. Dhalinyarada soo-galootiga qaarkood oo da’doodu u dhaxayso 15-17 xaq bay u leeyihiin.

*Fadlan la soco in fiisooyinka ku-meelgaarka ee la-ogolaaday inaysan ku jirin fiisada shaqada iyo fasaxa, fiisada fasaxa shaqada ama fiisooyinka booqashada.

 

Dariiqooyinka daraasadda ee kala-duwan

 • Ka baro waqti-buuxa ma awaqti-dhiman goobaha ku yaal Queensland.
 • Hel inuu ku taageero baraha guriga oo folanteeri ah haddii aadan iman karin waqti-buuxa.
 • Ka baro online adoo raacaya waxbarashada aqoon-dirsadka.
 • Dhammayso AMEP-kaaga shan sano gudahooda laga bilaabo imaanshaha Australia.

 

Maxaan ka baran doonaa fasalka?

 • Ka mid noqo fasalka ku habboon heerka Ingiriisigaaga.
 • Haku taageereen saraakiisha Xiriirka Bulshadeena iyo Maamulaha Kayskaaga AMEP intaad waxbaranayso.
 • Wax ka baro luqadda, dhaqanka iyo falalka goobta-shaqada Australia.
 • Waxaad heli kartaa waxbarash luqada (ingiriiisiga) hadii ay ku haysato arrimo xadidaya waxbarshadaada ama awoodaada wabarasho.
 • Waxaaad heli kartaa xanaano ilmood oo lacag la’aan ahmarkaad baranaysid Ingiriisiga (waxay ku xiran tahay ogolaansho-helid)
 • U diyaar garaw insu’aalo lagula yeeshi iyo inaad qorato Resume.
 • Kororso 80 saacadood oo khibrad shaqo ah

 

Soo degso barosharka

Sidee isku diiwaan galiyaa?

 

Step 1

Hadda wax-weyddii

ama

Wac: (07) 3244 5488

ama

Booqo “Tafe Queensland location” meesha kuugu dhaw
Fadlan soo diyaarso faah-faahinta Paasapoorkaaga. iyo fiisahaaga

Halkan riix
Step 2


Buuxi qiimaynta heerka aqoonta luqada ingiriiska Adoo la kaashanaya maamulaha AMEP.


Step 3

Maamulahaaga AMEP ayaa kuu diyaarinaya fasasalka waxbarashada

Wax ka weydii casharadeena Ingiriiska.